Serie

Skriftserien Absalon ger ut verk inom ämnena litteratur- och filmvetenskap. I serien ryms en omväxlande produktion: vetenskapliga antologier, litteraturhistoriska titlar och verk om enskilda författare, vänböcker, diktantologier, bibliografier och teoretiska texter. Utgivningen är 1-2 titlar om året. Redaktör för skriftserien har sedan grundandet varit professor Birthe Sjöberg.

Första boken i Absalon kom 1992. Titeln Moderna klassiker syftade på en offentlig föreläsningsserie som hade ägt rum vid Litteraturvetenskapliga institutionen under läsåret 1990/91. Önskan om att skapa en skriftserie hade funnits länge och namnet Absalon tog vi från namnet på den byggnad Litteraturvetenskap fanns i då. Den medeltida lundabiskopen Absalon representerar en gammal lärdomstradition som vi gärna anknyter till.

Redaktörer: Birthe Sjöberg och Eva Haettner Aurelius.

ISSN: 1102-5522

Efter Tegnér

Efter Tegnér

Alfred Sjödin, Jimmie Svensson (red.) | Efter Tegnér. Experiment med tradition | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 35 | 2018

Esaias Tegnérs (1782–1846) författarskap bildade länge centrum i den svenska kanon, och ansågs enligt utländska bedömare utgöra Sveriges främsta bidrag till världslitteraturen. På så vis har det haft stor betydelse för såväl den inhemska som utländska föreställningen om svensk kultur. ...

Läs mer

Litterära fabrikationer

Litterära fabrikationer

Kenneth Lindegren | Litterära fabrikationer. JT LeRoy och Araki Yasusada - både lögn och fiktion | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 34 | 2016

Litterära fabrikationer – det litterära fenomen som vanligen kallas ”bluff ” eller ”bedrägeri” – har de senaste decennierna gett upphov till en moralisk och tolkningsteoretisk debatt av starkt polariserad karaktär. I centrum för problematiken står de omtvistade betydelserna av ...

Läs mer

Säg ett ord så kommer vi!

Säg ett ord så kommer vi!

Ulf Gran | Säg ett ord så kommer vi! En egen teaterhistoria | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 33 | 2015

Ulf Gran utbildades vid Lunds universitet, blev fil.lic. i Litteraturvetenskap och undervisade åtskilliga år i Drama-teater-film och Dramatik. Ett pedagogiskt drag utmärkte också hans regiverksamhet med egen ensemble 1966–1990. Då han år 2005 blev hedersdoktor vid universitetet ...

Läs mer

Minnet och minnandet i litteraturen

Minnet och minnandet i litteraturen

Peter Henning, Eva Haettner Aurelius (red.) | Minnet och minnandet i litteraturen. Föreläsningar hållna vid ett symposium den 26 april 2013, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 32 | 2014

Vad är minnet, med vilka modeller kan vi göra det fattbart, och vilka är möjligheterna att med minnet återskapa det som glömts bort eller på annat sätt gått förlorat? Frågan om minnet och det att minnas har sedan urminnes tider intresserat poeter, filosofer och forskare, och att ...

Läs mer

Från Bruket till Yarden

Från Bruket till Yarden

Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.) | Från Bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 31 | 2014

Under de senaste åren har arbetarlitteraturen fått ett uppsving i Norden. Dessutom har intresset för denna litteratur ökat inom forskningen. Ett exempel på detta är den serie av nordiska arbetarlitteraturkonferenser som ordnats i Sverige sedan 2010. Denna antologi är en produkt av en ...

Läs mer

Bibelns lära om Kristus

Bibelns lära om Kristus

Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.) | Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 30 | 2012

Det är nu 150 år sedan Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning publicerades. Redan samma år, dvs. 1862, kom den andra upplagan. En anledning till detta andra tryck var att tidningen Wäktaren hade reagerat med kraft mot Rydbergs avhandling. Bibelns lära om ...

Läs mer

Från Nexø till Alakoski

Från Nexø till Alakoski

Birthe Sjöberg, Bibi Jonsson, Jimmy Vulovic, Magnus Nilsson (red.) | Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 29 | 2011

Den nordiska arbetarlitteraturen är världsunik. Ingen annanstans har så många arbetarförfattare lyckats erövra en så stark ställning i de nationella litterära offentligheterna och ingen annanstans uppvisar de arbetarlitterära traditionerna en sådan bredd och kvalitet. I denna ...

Läs mer

Tidskrift för Classiska studier

Tidskrift för Classiska studier

Katarina Bernhardsson, Sara Kärrholm, Per Erik Ljung, Anders Mortensen, Niklas Schiöler (red.) | Tidskrift för Classiska studier | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 28 | 2011

I Tidskrift för Classiska studier tar närmare femtio forskare, journalister och författare med läsaren på en sällsam odyssé. Från världslitteraturen och med nyskrivna litterära texter – via nedslag i musiken, litteraturhistorien, journalistiken, datorspelet, dramatiken och ...

Läs mer

Ferlin och alla de andra

Ferlin och alla de andra

Birthe Sjöberg, Per Rydén (red.) | Ferlin och alla de andra. En festskrift till Jenny Westerström 21 januari 2010 | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 27 | 2010

Jenny Westerström fyller 65 år i januari 2010. Vänner i Nils Ferlins värld, i forskarvärlden och i andra världar hyllar henne med den här festskriften som utmärks av en ovanlig bredd, både vad gäller innehåll och form. Här skildras sålunda inte bara Nils Ferlin utan därtill nästan ...

Läs mer

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Birthe Sjöberg (red.) | Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 26 | 2008

Viktor Rydbergs lyrik har åter blivit aktuell, vilket essäerna i Våra favoriter bland Viktor Rydbergs Dikter bekräftar. I dessa behandlas dikter som uttrycker personlig glädje och smärta men också sådana som känns aktuella för vår egen oroliga tid. Även i dag kan en dikt som ”Den nya ...

Läs mer

Theorier om verklig diktning

Theorier om verklig diktning

Erik Hedling, Birger Hedén, Claes-Göran Holmberg, Anders Mortensen, Helena Nilsson (red.) | Theorier om verklig diktning. Festskrift till Per Erik Ljung | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 25 | 2008

I antologin Theorier om verklig diktning samsas texter av mer än trettio litteratur- film- och konstforskare. Det handlar i de allra flesta fall om litteratur i alla dess former, men även om film, konst och musik. Texterna spänner över ett vitt fält, från lokal till global ...

Läs mer

Då och där, här och nu

Då och där, här och nu

Magnus Nilsson, Per Rydén, Birthe Sjöberg (red.) | Då och där, här och nu. Festskrift till Ingemar Oscarsson | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 24 | 2007

Skriftens vida rubrik Då och där, här och nu försöker fånga Ingemar Oscarssons breda intressen.

Läs mer

Carl Fehrmans bibliografi

Carl Fehrmans bibliografi

Per Rydén (red.) | Carl Fehrmans bibliografi. 1938-2005 | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 23 | 2006

Carl Fehrman har publicerat böcker, uppsatser, recensioner och åtskilligt annat under varje år sedan 1938. Han är född i, har präglats av och själv präglat Lund. Skolad under Olle Holmberg kom han att tillsammans med Staffan Björck sätta märken i den litteraturhistoriska forskningen i ...

Läs mer

Staffan Björcks bibliografi

Staffan Björcks bibliografi

Per Rydén (red.) | Staffan Björcks bibliografi. 1937-1995 | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 22 | 2005

Staffan Björck (1915–1995) publicerade sin sista bok, Vänskapens pris, i den Absalonserie som här får sin fortsättning. Serien är knuten till Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, där han började och slutade sin bana. Någon månad efter det att den sista boken publicerats var ...

Läs mer

Från Eden till Damavdelningen

Från Eden till Damavdelningen

Bibi Jonsson, Karin Nykvist, Birthe Sjöberg (red.) | Från Eden till Damavdelningen. Studier om kvinnan i litteraturen. En vänbok till Christina Sjöblad | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 21 | 2004

Under den vida rubriken Från Eden till Damavdelningen har uppsatser om kvinnan som författare, som huvudkaraktär, som objekt, som samhällshot, som mor och maka, som ung flicka, som offer, som bohem, som resenär och som naturskildrare samlats. Variationerna av uppsatsernas innehåll är ...

Läs mer

Drömmens vin, ordets blod

Drömmens vin, ordets blod

Per Erik Ljung (red.) | Drömmens vin, ordets blod. Tolv föredrag om Vilhelm Ekelunds lyrik | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 20 | 2004

Det krävs ”drömkrafts dristighet” av den som vågar nalka sig poesin, skriver Vilhelm Ekelund i en anteckning från 1930. ”Poesins höga skola gäller det”, skriver han på ett annat ställe. ”Hvad vill sura ögat där och dess bekymmer!” Tolv poesiälskare och poesiforskare har här stannat ...

Läs mer

Skriva om jazz – skriva som jazz

Skriva om jazz – skriva som jazz

Walter Baumgartner, Per Erik Ljung, Frithjof Strauss (red.) | Skriva om jazz – skriva som jazz. Artiklar om ord och musik | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 19 | 2001

Vad är det hos Thelonious Monk som får en rad författare att försöka fånga ”det monkiska” i ord – som om inte musiken var nog? Går det över huvud taget att skriva om jazz så att det svänger? Vad har Cole Porter gemensamt med svenska barockdiktare som Gunno Eurelius Dahlstierna och ...

Läs mer

Litteraturens makt

Litteraturens makt

Birthe Sjöberg (red.) | Litteraturens makt | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 18 | 2000

Har litteraturen makt att påverka människan och samhällsutvecklingen? Är det verkligen så att litteraturen har hjälpt till att avskaffa slaveriet i Amerikas sydstater eller att ge svenskarna religiös mötesfrihet? Kan den ha skadat äktenskapet som institution eller gett avgörande ...

Läs mer

Skeptiska betraktelser

Skeptiska betraktelser

Lars Gustaf Andersson, Bengt Lewan, Gun Malmgren, Birthe Sjöberg (red.) | Skeptiska betraktelser | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 17 | 1999

Under rubriken Skeptiska betraktelser har uppsatser om skilda ämnen inom ämnet litteraturvetenskap samlats. Kontexters betydelser vid litteraturanalyser diskuteras, litterarhistoriens berättande genomlyses, texter om bohemer och sjörövare får samsas med lyrikanalyser. Kvantitativa ...

Läs mer

Mannen med filmkameran

Mannen med filmkameran

Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling (red.) | Mannen med filmkameran. Studier i modern film och filmisk modernism | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 16 | 1999

I den här antologin presenteras skilda aspekter av den moderna filmen och begreppet filmisk modernism. Perspektiven är många; studier av enskilda auteurer som Ingmar Bergman och Michelangelo Antonioni samsas med diskussioner kring filmljudets och filmmusikens funktioner. Vid sidan av ...

Läs mer

Litteraturhistorien i Europaperspektiv

Litteraturhistorien i Europaperspektiv

Carl Fehrman | Litteraturhistorien i Europaperspektiv. Från komparatism till kanon | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 15 | 1999

Carl Fehrman, professor emeritus i litteraturhistoria med poetik, tar i denna bok ett samlat grepp över det vetenskapsområde som i vårt land kallats allmän och jämförande litteraturhistoria. Huvudvikten i framställningen har lagts vid insatser från de länder som inom komparatismens ...

Läs mer

Baudelaire - det moderna livets betraktare

Baudelaire - det moderna livets betraktare

Christina Sjöblad, Lennart Leopold (red.) | Baudelaire - det moderna livets betraktare. Studier i ett författarskap | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 14 | 1998

Charles Baudelaire (1821–67) – ”en modernismens föregångare” – är föremålet för de studier som samlats i föreliggande Absalonvolym. Texterna tillkom på doktorandkursen ”Baudelaire – diktaren och moderniteten” som hölls av docent Christina Sjöblad läsåret 1996–97 på ...

Läs mer

Bild och text i Astrid Lindgrens värld

Bild och text i Astrid Lindgrens värld

Helene Ehriander, Birger Hedén (red.) | Bild och text i Astrid Lindgrens värld | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 13 | 1997

Astrid Lindgrens texter har sina rötter i världar som den muntliga berättelsen, barnlitteraturtraditionen, konstsagan eller vuxenlitteraturen och filmkomedin. Samtidigt har den i sin tur blivit en del av sådana sinsemellan skilda världar som den tecknade serien och den fotografiska ...

Läs mer

Utsikter

Utsikter

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Utsikter. Föreläsningar från Helgonabacken | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 12 | 1997

Helgonabacken i Lund erbjuder inte bara vyer över Universitetsbibliotekets park och sjukhusets tegelkaserner. Därifrån kan man också blicka ut över den litterära geografin och med kunniga guiders hjälp föras till platser och tider som är mera fjärran. I föreliggande volym har samlats ...

Läs mer

Italienska förbindelser

Italienska förbindelser

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius, Birthe Sjöberg (red.) | Italienska förbindelser | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 11 | 1997

”Jag tackar Gud att han låtit mig se detta”, skrev den svenske konstnären Egron Lundgren hem till Sverige vid 1800-talets mitt, ”men önska dig icke hit, det är ett farligt land, ett förtrollat land, den som sett Italien kommer aldrig mera därifrån. Man glömmer hela den öfriga världen ...

Läs mer

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius (red.) | Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 10 | 1997

Litteraturvetenskapen har under de senaste decennierna konfronterats med en stark teoriutveckling och omfattande kulturella förändringar som radikalt har ändrat betingelserna för undervisningen. Frågor och problem har lärarna vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund ...

Läs mer

Möten och metamorfoser

Möten och metamorfoser

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Möten och metamorfoser. Dikt i samspel med musik, bild och film | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 9 | 1995

Relationen mellan litteratur och andra konstarter är ett forskningsområde som tilldrar sig allt större intresse. Denna volym är ett bland många uttryck för att den interartiella forskningen befinner sig i ett dynamiskt skede. Litteraturens förhållande till musik, bildkonst och ...

Läs mer

Vinglas och timglas i Bellmans värld

Vinglas och timglas i Bellmans värld

Carl Fehrman | Vinglas och timglas i Bellmans värld | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 8 | 1995

Under sin femtioåriga forskarbana har Carl Fehrman återvänt till Bellman och 1700-talets sällskapsvisa, bland annat i Vin och flickor och Fredmans stråke. I den nya Bellmanboken står, som titeln antyder, dryckes- och dödstematiken i centrum. Fehrman har här samlat elva studier där han ...

Läs mer

Vänskapens pris

Vänskapens pris

Staffan Björck | Vänskapens pris. Litteraturvetenskapliga studier | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 7 | 1995

Vänskapens pris är på samma sätt som Staffan Björcks tidigare Karl XII:s stövlar och Löjliga familjerna en samling lärda och infallsrika essayer från litteraturforskningens vida fält. I boken behandlas poetiska ordmagiker som Bellman, Birger Sjöberg och Nils Ferlin. Här ...

Läs mer

Texter och kontexter

Texter och kontexter

Claes-Göran Holmberg | Texter och kontexter. Samtal med 15 amerikanska litteraturforskare | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 5 | 1994

Läs mer

På försök

På försök

Jenny Westerström, Tommy Olofsson, Per Rydén (red.) | På försök. 8 essäer och 3 inledningar | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 4 | 1993

Skapande svenska är en möjligen lite missvisande beteckning på en verksamhet som omges med stridiga meningar. För att bidra till diskussionen publiceras här några prov på vad verksamheten kan resultera i. Det är åtta essäer som tillkom i samband med en kurs i skapande ...

Läs mer

Algot Werin

Algot Werin

Per Erik Ljung, Louise Vinge (red.) | Algot Werin. Från ett seminarium kring hans liv och verk | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 3 | 1993

Algot Werin (1892-1975) tillhörde en generation av lundahumanister som gav det skånska universitetet en särprägel i svenskt kulturliv. Som förlagsman och litteraturhistoriker, som vän och lärare blev han högt respekterad och varmt avhållen. I oktober 1992 hyllades hans minne med ett ...

Läs mer

Efter dekonstruktionen

Efter dekonstruktionen

Ulla-Britta Lagerroth (red.) | Efter dekonstruktionen. Tolv uppsatser om aktuell litteraturteori | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 6 | 1992

Utvecklingen av svensk litteraturvetenskap måste idag ske i kreativt och kritiskt möte med den teoriförnyelse och de förändringar i vetenskapliga synsätt som äger rum på den internationella scenen. En grupp forskare från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund gör här ...

Läs mer

Studier i Läsebok för folkskolan

Studier i Läsebok för folkskolan

Inga-Lisa Petersson | Studier i Läsebok för folkskolan | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 2 | 1992

Inga-Lisa Petersson presenterar här två studier kring tillkomsten av Läsebok för folkskolan. Läseboken var en pedagogisk angelägenhet av nationell betydelse. Den kom ut 1868 och blev läst i både folkskola och läroverk. "Läseboken och den svenska industrialiseringen" lyfter fram en ...

Läs mer

Moderna klassiker

Moderna klassiker

Per Erik Ljung (red.) | Moderna klassiker. 16 föreläsningar om texter från vår tid | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 1 | 1992

Selma Lagerlöf, Joseph Conrad, August Strindberg, Edith Södergran, Virginia Woolf, Alberto Moravia, William Faulkner, Robert Musil, Sivar Arnér, Bertolt Brecht, Jorge Louis Borges, Jack Kerouac, Aksel Sandemose, Sonja Åkesson, Gabriel García Márquez är det som presenteras i den första ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05