Serie

Skriftserien Absalon ger ut verk inom ämnena litteratur- och filmvetenskap. I serien ryms en omväxlande produktion: vetenskapliga antologier, litteraturhistoriska titlar och verk om enskilda författare, vänböcker, diktantologier, bibliografier och teoretiska texter. Utgivningen är 1-2 titlar om året. Redaktör för skriftserien har sedan grundandet varit professor Birthe Sjöberg.

Första boken i Absalon kom 1992. Titeln Moderna klassiker syftade på en offentlig föreläsningsserie som hade ägt rum vid Litteraturvetenskapliga institutionen under läsåret 1990/91. Önskan om att skapa en skriftserie hade funnits länge och namnet Absalon tog vi från namnet på den byggnad Litteraturvetenskap fanns i då. Den medeltida lundabiskopen Absalon representerar en gammal lärdomstradition som vi gärna anknyter till.

Redaktörer: Birthe Sjöberg och Eva Haettner Aurelius.

ISSN: 1102-5522

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23