lu.se

Utbildningsutbud

Mediehistoria

  Till sök!

Mediehistoria

Mediehistoria är ett teoretiskt ämne som ur ett historiskt perspektiv ger insikt i medielandskapets ständigt pågående förändringar. Det är till nytta för dig som redan är verksam eller tänker dig ett yrkesliv inom mediebranschen eller egentligen vilken bransch som helst. För trenden är att vi i våra dagliga liv i allt större utsträckning präglas av medierna och deras utbud, både i vår privata, medborgerliga och professionella sfär. Därför är förmågan att anlägga kritiska perspektiv på mediernas logiker och medieaktörernas strategier viktig.

Utgångspunkten i ämnet är att historien behövs för att förstå medierna, men också att medierna är nödvändiga för att förstå historien. Som student får du exempelvis öva dig på att göra kvalitativa analyser, såsom närgångna tolkningar av texter och bilder.

Flera av våra studenter läser ämnet som en teoretisk grund innan de söker till journalistutbildningen. Några läser det som ett komplement i en examen. Andra läser det som sitt huvudämne. Och några fortsätter till forskarutbildningen.

GrundnivåGes termin
Mediehistoria: Mediehistoriska perspektiv, 7,5 hp (MHIA03)
Mediehistoria: Journalistiska genrer i historien och samtiden, 7,5 hp (MHIA04)
Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv, 7,5 hp (MHIA05)vår 2020
Mediehistoria: Grundkurs, 30 hp (MHIA11)höst 2020
Mediehistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (MHIA12)
Mediehistoria: Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600, 7,5 hp (MHIA13)höst 2020
Mediehistoria: Tidningar bland andra medier, 1600-1850, 7,5 hp (MHIA14)höst 2020
Mediehistoria: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940, 7,5 hp (MHIA15)höst 2020
Mediehistoria: Gamla och nya medier, tiden efter 1940, 7,5 hp (MHIA16)höst 2020
Mediehistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (MHIA20)
Mediehistoria: Materiella perspektiv på medier och kommunikation, 7,5 hp (MHIA23)
Mediehistoria: Makt och mediesystem, 7,5 hp (MHIA24)vår 2020
Mediehistoria: Kandidatkurs, 30 hp (MHIK13)
Media and Armed Conflicts - Past and Present, 7,5 hp (SASH67)höst 2020
Avancerad nivå
Mediehistoria: Magisterkurs, 30 hp (MHIM04)